Plakat do salonu

Ogłoszenia nowy sącz – internetowy blog dla każdego

Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach
Wszechstronne usługi notarialne w Kielcach proponuje interesantom kancelaria notarialna Iwona Bieryło. Wszystkie ustalenia przyjmują formę papieru urzędowego. Do usług, jakie przeprowadzane są w miejscu jakim jest notariusz w koszalinie wliczają się: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczania dziedziczenia, usługi odnoszące się do europejskiego poświadczenia spadkowego, czynności powiązane z organizowaniem sukcesyjnym biznesem osoby prywatnej, wykonywanie poświadczeń, spisywanie protokołów, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi bazę dla wpisu w księdze wieczystej, a także sporządzanie usług powiązanych z osobnymi regulacjami prawa. Doświadczony notariusz może także przyjąć na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, papiery, czy dane na informatycznym nośniku danych. Jest o tym wzmianka w przepisach o informatyzacji działalności jednostek zajmujących się zadaniami publicznymi. Na stronie online kancelarii można dowiadywać się, jakie papiery należy przynosić do kancelarii w celu przeprowadzenia konkretnej czynności notarialnej. To spore ułatwienie dla klientów, pozwalające w krótszym czasie załatwić niektóre sprawy. Szczególnie, że dokumenty do kancelarii można dostarczyć przed wyznaczonym terminem dokonania konkretnej usługi. Do sporządzenia aktu notarialnego wystarczy dostarczyć duplikat potrzebnych dokumentów. Można to zrobić e mailowo lub osobiście. Tylko przy podpisaniu aktu należy przedłożyć pierwowzór.